117.jpg 23 lipiec 2018 Ruszyła rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach realizowana jest w ramach dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi... więcej > 116.jpg 03 lipiec 2018 Kolejne kilometry kanalizacji Od maja trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji w Komorowie. Dotychczas została wybudowana kanalizacja sanitarna w ulicy Górnej – 300 m, w ulicy Zarzecznej – 55 m, w ulicy Bibliotecznej – 214 m. Na chwile obecną roboty budowlane prowadzone są na ulicy Szczęśliwej oraz ulicy Górnej. Na tych dwóch ulicach ma być wybudowana kanalizacja sanitarna na długości ok. 300 m... więcej > nagl_NFOSiGW1.jpg 10 październik 2017 Kanalizacja POIŚ Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W połowie września br. podpisano umowy na budowę wodociągów, tj. Zadanie nr 6 – Budowa... więcej > nagl_NFOSiGW.jpg 18 lipiec 2017 Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji... więcej > nagl_NFOSiGW.jpg 13 czerwiec 2017 Opis projektu Gmina Tomaszów Mazowiecki aplikowała o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa ochrony Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w konkursie Nr POIiŚ.2.3/2/2016 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w aglomeracji o wielkości co najmniej 10 000 RLM. W dniu 26 maja 2017 r. została zawarta... więcej >