Remont dachu, dzwonnicy oraz elewacji kościoła - parafia Św. Małgorzaty w Chorzęcinie

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Chorzęcinie

„Remont dachu i elewacji kościoła oraz dzwonnicy przy parafii św. Małgorzaty w Chorzęcinie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Chorzęcinie, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, zrealizowała projekt pn „Remont dachu i elewacji kościoła oraz dzwonnicy przy parafii św. Małgorzaty w Chorzęcinie”. Celem niniejszej operacji była modernizacja infrastruktury publicznej poprzez poprawienie estetyki obiektu i centrum miejscowości oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo wpłynęło to na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz zachowanie specyfiki wiejskiej miejscowości Chorzęcina.

W dniu 09.07.2010 r. parafia zawarła umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym  „MAGBUD” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie robót remontowych. W jej ramach wykonano:

  • remont kościoła, w tym:
  1. wymianę pokrycia z blachy o pow. 543,013 m2
  2. remont elewacji o pow. 947,977 m2
  3. wykonanie opaski z kostki wokół budynku o pow. 40,5 m2
  • remont dzwonnicy, w tym:
  1. wymianę pokrycia z blachy o pow. 51,55 m2
  2. remont elewacji o pow. 145,186 m2
  3. wykonanie opaski z kostki wokół budynku o pow. 11,847 m2

Odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji dokonano w dniu 24.11.2010 r.

 

W dniu 17.06.2010 r. parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty, reprezentowana przez Proboszcza Jana Biedę, podpisała umowę, z Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość całkowita projektu wyniosła 354.833,58. Beneficjentowi przyznano dofinansowanie w wysokości 244.998 zł co nie przekracza 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt w trakcie rozliczenia.

Galeria