logotyp-termo-nagl.jpg 17 listopad 2017 Informacja o zakończeniu projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków Domów Ludowych Dobiegły końca roboty budowlane związane z termomodernizacją czterech budynków domów ludowych w Gminie Tomaszów Mazowiecki. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” zgodnie z umowa nr RPLD.04.02.... więcej > 10 październik 2017 Przed zimą oddamy do użytkowania 4 Domy Ludowe Dobiegają końca prace przy termomodernizacji budynków domów ludowych w Godaszewicach, Jadwigowie, Sługocicach i Chorzęcinie. W Jadwigowie i Godaszewicach zakończono już roboty w obiektach. W Sługocicach i Chorzęcinie planuje się zakończenie prac do końca września. Cały projekt, według umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ma zostać rozliczony do końca listopada br... więcej > logotyp-termo-nagl.jpg 27 wrzesień 2016 Termomodernizacja DL w Sługocicach, Jadwigowie, Godaszewicach i Chorzęcinie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” Cel projektu: Celem projektu jest obniżenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej i poprawa ich efektywności energetycznej Dofinansowanie projektu z UE: 1.344.263,64 zł Beneficjent: Gmina Tomaszów Mazowiecki... więcej > logotyp-termo-nagl.jpg 27 wrzesień 2016 Umowa o dofinansowanie projektu Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” W dniu 8 września 2016 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała z Województwem Łódzkim umowę Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0035/16-00 o dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 3.052.345,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.344.263,64 z... więcej >