Skład Rady i Komisje Rady

Skład Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Krystyna Pierścińska Przewodniczący
2. Anna Jedynak Wiceprzewodniczący
3. Zygmunt Musiał Wiceprzewodniczący
4. Weronika Bezat Radny
5. Anna Gawarzyńska Radny
6. Eugeniusz Gawarzyński Radny
7. Ewa Poborska Radny
8. Tomasz Jabrzyk Radny
9. Danuta Kocik Radny
10. Stanisław Król Radny
11. Edward Mąkola Radny
12. Czesław Milczarek Radny
13. Czesław Pawelec Radny
14. Marzena Plich Radny
15. Sławomir Wawrzyńczyk Radny

 

Komisja Finansowa
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Stanisław Król przewodniczacy
2. Eugeniusz Gawarzyński członek
3. Ewa Poborska członek
4. Danuta Kocik członek
5. Edward Mąkola członek
6. Czesław Milczarek członek
7. Zygmunt Musiał członek
8. Krystyna Pierścińska członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Anna Gawarzyńska przewodniczący
2. Eugeniusz Gawarzyński członek
3. Edward Mąkola członek
4. Marzena Plich członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Czesław Milczarek przewodniczący
2. Anna Gawarzyńska członek
3. Tomasz Jabrzyk członek
4. Anna Jedynak członek
5. Danuta Kocik członek
6. Krystyna Pierścińska członek
7. Marzena Plich członek
8. Ewa Poborska członek

 

Komisja Ekologiczna
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Sławomir Wawrzyńczyk przewodniczący
2. Weronika Bezat czlonek
3. Tomasz Jabrzyk członek
4. Anna Jedynak członek
5. Edward Mąkola członek
6. Czesław Milczarek członek

 

Komisja Samorzadu Lokalnego i Ochrony Przeciwpożarowej
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Eugeniusz Gawarzyński przewodniczący
2. Weronika Bezat członek
3. Stanisław Król członek
4. Zygmunt Musiał członek
5. Czesław Pawelec członek
6. Marzena Plich członek
7. Sławomir Wawrzyńczyk członek