Biuletyn Informacyjny ... więcej > Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ... więcej > Kontakt Gmina Tomaszów Mazowieckiul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 497-200 Tomaszów Mazowieckitel. 44 724 55 7344 724 64 0944 724 67 5544 725 25 79fax. 44 723 50 33sekretariat@gmina.tomaszow.plePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP     Wykaz numerów wewnętrznych   21 –  Sekretariat (Krzysztofa Szymańska) 25 –  Sekretariat (Emilia Zielińska) 23 – Gospodarka odpadami (Katarzyna Dziubałtowska, Aleksandra Ogłuszka ) 52 - Kasa (Anna... więcej > Rada Gminy Skład Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki Lp. Imię Nazwisko Funkcja 1. Krystyna Pierścińska Przewodniczący 2. Maria Nowak Wiceprzewodniczący 3. Małgorzata Robak Wiceprzewodniczący 4. Stanisław Bojanowski Radny 5. Anna Gawarzyńska Radny 6. Eugeniusz Gawarzyński Radny 7. Edyta Gluźniewicz Radny 8. Anna Jedynak Radny 9. Danuta Kocik Radny 10. Stanisław Król Radny 11. Czesław Milczarek Radny 12. Zygmunt Musiał Radny 13. Marian Sęk Radny 14.... więcej > Wykaz Sołectw Lp.Nazwa sołectwaNazwisko i imię sołtysaLiczba Ludności 1. Cekanów Skóra Jerzy 258 2. Chorzęcin Latocha Rafał 281 3. Ciebłowice Małe Kuc Czesław 78 4. Ciebłowice Duże Żegnałek Karolina 658 5. Dąbrowa Maj Radosław 228 6. Godaszewice Kosior Andrzej 207 7. Jadwigów Krajewski Zdzisław 198 8. Karolinów Sych Agata 167 9. Kolonia Zawada Mąkola Edward 340 10. Komorów Krajewski Zygmunt 587 11. Kwiatkówka Robak Przemysław 195 12. ... więcej > Władze gminy                                         Wójt: Franciszek Szmigiel Zastępca Wójta: Sławomir Bernacki       Sekretarz: Przemysław Sepkowski       Skarbnik: Aneta Maciążek... więcej > Jednostki Organizacyjne ... więcej > Informacje o gminie ... więcej > BIP ... więcej > Aktualności ... więcej >