Zespoły Ludowe

W Gminie Tomaszów Mazowiecki niezwykle dużą wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji i walorów kultury regionalnej. W ciągłym dążeniu do nowoczesności wieś zmienia swoje wewnętrzne i zewnętrzne oblicze. Odchodzą w przeszłość wytwory tradycyjnej kultury społecznej i duchowej, a wśród nich obrzędy i zwyczaje, muzyka i śpiew. Współczesna obrzędowość podlega, więc głębokim przemianom a pozostałe w pamięci starszego pokolenia zwyczaje kultywują zespoły ludowe. To dzięki nim młodsze pokolenie zapoznaje się z ginącą kulturą swoich przodków. Działacze wiejscy, zapaleńcy rozmiłowani w kulturze swojego regionu, chcą poprzez folklor muzyczny i słowny zachować własne cechy kultury, a także zaprezentować swoje umiejętności. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają amatorskie zespoły ludowe:

Zespół Folklorystyczny „SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic

Zespół Folklorystyczny „SAMI  SWOI” z Twardej

Zespół Pieśni i Tańca „CIEBŁOWIANIE” z Ciebłowic Dużych

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „SAMI SWOI” z Twardej

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „MALI  SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic

W ich repertuarze i kultywowanych obrzędach ludowych zaznacza się silny wątek folkloru regionu opoczyńskiego.