Wykaz Sołectw

Lp.Nazwa sołectwa
Nazwisko i imię sołtysa
Liczba Ludności
1. Cekanów Milczarek Ilona
258
2. Chorzęcin Kusideł Piotr
280
3. Ciebłowice Małe Kuc Czesław 81
4. Ciebłowice Duże Bosiek Stefan
647
5. Dąbrowa Maj Radosław 231
6. Godaszewice Kosior Andrzej 202
7. Jadwigów Krajewski Zdzisław 191
8. Karolinów Sych Agata 172
9. Kolonia Zawada Mąkola Edward 339
10. Komorów Krajewski Zygmunt 602
11. Kwiatkówka Lipowska Marta
194
12. Łazisko Tomczyk Halina
481
13. Niebrów Wypych Krzysztof
386
14. Sługocice Pawelec Czesław 336
15. Smardzewice Tomasik Marian 1966
16. Świńsko, Łagiewniki
Gabryszewska Teresa 165
17. Swolszewice Małe Biłek Mieczysława 394
18. Tresta Głowa Wiesław 267
19. Twarda Wawrzyńczyk Sławomir 623
20. Wąwał Zięba Ewelina
1161
21. Wiaderno Bojanowski Stanisław 776
22. Zaborów Pierwszy Szymkowska Bożena 432
23. Zaborów Drugi Cukier Sylwester
287
24. Zawada Ogórek Krzysztof 622

 

Ogółem ludność Gminy Tomaszów Mazowiecki - 11093 osoby.

Stan ludności Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 31.12.2018 r.