Wykaz Sołectw

Lp.Nazwa sołectwa
Nazwisko i imię sołtysa
Liczba Ludności
1. Cekanów Skóra Jerzy 258
2. Chorzęcin Latocha Rafał 281
3. Ciebłowice Małe Kuc Czesław 78
4. Ciebłowice Duże Żegnałek Karolina 658
5. Dąbrowa Maj Radosław 228
6. Godaszewice Kosior Andrzej 207
7. Jadwigów Krajewski Zdzisław 198
8. Karolinów Sych Agata 167
9. Kolonia Zawada Mąkola Edward 340
10. Komorów Krajewski Zygmunt 587
11. Kwiatkówka Robak Przemysław 195
12. Łazisko Owsianka Henryk 481
13. Niebrów Smoła Marek 389
14. Sługocice Pawelec Czesław 322
15. Smardzewice Tomasik Marian 1942
16. Świńsko Gabryszewska Teresa 163
17. Swolszewice Małe Biłek Mieczysława 379
18. Tresta Głowa Wiesław 270
19. Twarda Wawrzyńczyk Sławomir 622
20. Wąwał Gacek Zbigniew 1162
21. Wiaderno Bojanowski Stanisław 757
22. Zaborów Pierwszy Szymkowska Bożena 430
23. Zaborów Drugi Kobalczyk Zygmunt 283
24. Zawada Ogórek Krzysztof 621

 

Ogółem ludność Gminy Tomaszów Mazowiecki - 11018 osoby.

Stan ludności Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 31.12.2017 r.