Telefony alarmowe

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
Tel. 44 724-55-73
kom. 605371003

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
Tel. 44 724-25-82
kom. 692409225
 

112  - Jednolity europejski numer alarmowy
999 -  Pogotowie ratunkowe
998 -  Straż Pożarna
997-   Policja
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne
993 – Pogotowie ciepłownicze
992 – Pogotowie gazowe
991 – Pogotowie energetyczne
986 – Straż miejska
983 – Pogotowie weterynaryjne
985 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
981 – Pogotowie drogowe i pomoc drogowa