Czyste-powietrze1.jpg 09 lipiec 2021 Program priorytetowy Czyste Powietrze Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki będą mogli składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki... więcej > paragraf.jpg 07 czerwiec 2018 Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji (kocioł, piec, kominek), w których następuje spalanie paliw ... więcej > 07 czerwiec 2018 Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2018 r. Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019... więcej > 27 marzec 2018 Informacja dla mieszkańców Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe... więcej >