18 styczeń 2018 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 2.500.000,00 z... więcej > 20 grudzień 2017 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – IV ETAP Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi... więcej > 28 październik 2016 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI, ZADANIA W RAMACH KONKURSU EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „NASZA EKO - PRACOWNIA” 2016 R. W ramach konkursu pn. „Nasza Eko - pracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię biologiczną. Całkowity koszt projektu wyniósł 27.809,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 22.209,00z... więcej > 26 wrzesień 2016 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI - III Etap Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki - III Etap... więcej > 11 styczeń 2016 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i... więcej > 01 grudzień 2015 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Wartość ogólna zadania – 44.678.42 złDotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 44.231.00złZadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi... więcej > 26 listopad 2015 ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMARDZEWICACH Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi GW/P/2015 w formie pożyczkiRozbudowa stacji wodociągowej w Smardzewicachrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodoci... więcej > 23 lipiec 2015 URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELONYCH W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SMARDZEWICE Urządzenie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum miejscowości Smardzewice Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1.    Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów i bylin2.    Zakup i dokonanie nasadzeń krzewów i bylin3.    Prace zabezpieczające przy istniejących drzewach4.    Montaż małej... więcej > 08 styczeń 2015 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Niebrów, Łazisko, Łagiewniki w Aglomeracji Zawada – Etap IIZadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:A) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o długości całkowitej 7.604,30 mb, a w tym:-  Ø 150  L=1.332,90 m,-  Ø 200  L=4.729,10 m,-  Ø 225 L=355,50 m,-&... więcej > 10 grudzień 2014 WYKONANIE PODŁąCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów MazowieckiZadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i... więcej >