30 lipiec 2020 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W AGLOMERACJI TOMASZÓW MAZOWIECKI, OBEJMUJĄCEJ WSIE SMARDZEWICE, WĄWAŁ, KOMORÓW, ZABORÓW II, TWARDA, TRESTA, SWOLSZEWICE MAŁE I WIADERNO, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI – ETAP II Zadanie objęte wnioskiem o pożyczkę jest realizowane w ramach dużego projektu dofinansowywanego ze środków unijnych pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki... więcej > 30 lipiec 2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada Celem głównym zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zapewnienie odbioru ścieków bytowych od mieszkańców Jadwigowa. Realizacja zadania wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia oraz warunków zdrowotnych mieszkańców. Realizacja zadania poprawi stan sanitarny oraz jakość wód podziemnych... więcej > 03 październik 2019 WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIADERNO W ROKU 2019 – ETAP VII Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 1w.jpg Pojawiły się już pierwsze nasadzenia w parku w Wąwale Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni spółka cywilna, Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak z Tomaszowa Mazowieckiego zajmuje się urządzeniem terenów zielonych w parku we wsi Wąwa... więcej > 05 luty 2019 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – VI ETAP Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 05 luty 2019 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – V ETAP Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 12 styczeń 2019 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W WIADERNIE W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z montażem instalacji oze (instalacja fotowoltaiczna) w budynku strażnicy OSP w Wiadernie. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu. Budynek został wybudowany w starej, tzw. „oszczędnościowej” technologii bez zastosowania rozwiązań termomodernizacyjnych. Ściany,... więcej > 12 styczeń 2019 URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI NA TERENIE PARKU WE WSI WĄWAŁ W ramach projektu planuje się urządzenie terenów zieleni (parku) w miejscowości Wąwał. Park w Wąwale jest miejscem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Wąwału, służącym do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Usytuowany jest w centrum miejscowości, w pobliżu przedszkola, domu ludowego, siedziby OSP. Na terenie parku znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska, plac zabaw, stanowiąc o jego atrakcyjności głównie dla dzieci i mł... więcej > 18 styczeń 2018 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 2.500.000,00 z... więcej > 20 grudzień 2017 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – IV ETAP Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi... więcej >