05 luty 2019

WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – VI ETAP

 

Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – VI etap

 Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:

- Jadwigów, Kol. Zawada, Łazisko wchodzących w skład Aglomeracji Zawada

- Komorów, Smardzewice, Zaborów I i Zaborów II, Wąwał, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

 Łączna długość podłączeń – 680,36 mb.

 a w tym:

  • Aglomeracja Zawada: 62,90 mb

- ilość podłączeń budynków – 3 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 62,90  mb.

- studzienki rewizyjne – 3 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 3 podłączeń

  • Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 617,46 mb

- ilość podłączeń budynków – 50 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 615,46 mb, kamionka Ø 150 – 2 mb.

- studzienki rewizyjne – 64 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 50 podłączeń

www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz