Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja – nabór - X

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Nazwa zadania: „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II  edycja – nabór - X”

Wartość ogólna zadania:  431.591,65 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

dotacja w wysokości 282.957,00 zł

 

Opis zakresu zadania:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń prywatnych budynków do kanalizacji sanitarnej
  w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza Aglomeracją,
  w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.
 2. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości:
 3. Jadwigów /położonej poza Aglomeracją Tomaszów Maz.
 4. Wiaderno, Komorów, Smardzewice, Tresta, Swolszewice Małe ulice: Iłki, Trzciniec (część)
  i Wodna /wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki,

Roboty budowlane w w/w miejscowościach mają długość 1.613,16, mb/, stanowią I CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia.

 1. Swolszewice Małe ul. Borki i pozostała część ul. Trzciniec /wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Maz.,

Roboty budowlane na tych ulicach mają długość 501,61 mb/ stanowią II CZĘŚĆ przedmiotu zamówienia.

 

Łączna długość podłączeń - 2.114,77 mb

 

 

Razem   -   Etap - X

  część  I

część  II

Ilość podłączeń budynków

102 szt.

79 szt.

23 szt.

Rodzaj materiału:  PCV Ø 160

2.114,77 mb

1.613,16 mb

501,61 mb

Studzienki rewizyjne

153 szt.

122 szt.

31

Inwentaryzacja powykonawcza dla

102 szt.

79 szt.

23 szt.