26 listopad 2015

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMARDZEWICACH

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi GW/P/2015 w formie pożyczki

Rozbudowa stacji wodociągowej w Smardzewicach
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla „Biała Góra” oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej – inwestycja w ochronę środowiska”

Lokalizacja: Smardzewice, działki o nr 343, 344, 347, 348, 351, 352, 355, 365, 361, 360, 359, 358, 356, położone w obrębie ewidencyjnym nr 13 Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Smardzewice do rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez budowę nowego budynku stacji wraz z dwoma zbiornikami naziemnymi retencyjnymi o pojemności całkowitej 400m3, z włączeniem ich w projektowany układ pomp dostarczających wodę do sieci wodociągowej.

W ramach rozbudowy stacji wodociągowej przewiduje się budowę nowego budynku technologicznego stacji. Ujęciem podstawowym dla stacji wodociągowej będą dwie studnie głębinowe zlokalizowane na terenie obecnego ujęcia. Projektuje się dwa naziemne zbiornik na wodę czystą o średnicy 4,5m oraz dwa zbiorniku bezodpływowe o średnicy 2,5m na wody przelewowe i spustowe ze zbiorników. Ścieki z chlorowni magazynowane będą w projektowanym zbiorniku bezodpływowym szczelnym.

Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej:
-ogrodzenie terenu zajętego przez nowoprojektowane zbiorniki retencyjne bezodpływowe,
- utwardzenie terenu tłuczniem,
-trawniki.

Budynek stacji podnoszenia ciśnienia w formie kontenera o wymiarach 4,5m x 6,0m x 2,83m
z dwoma wydzielonymi pomieszczeniami – stanowi on integralną część dostawy pompowni kontenerowej wraz z zestawem hydroforowym i sterowaniem.

Z rozbudową stacji wiąże się budowa następujących instalacji międzyobiektowych:
- przewody wodociągowe zbiorniki – budynek stacji;
- przewody spustowo – przelewowe ze zbiorników retencyjnych do zbiorników bezodpływowych;
- przewody łączące istniejące studnie ze zbiornikami retencyjnymi;
- przewód łączący projektowany budynek stacji z istniejącą gminną siecią wodociągową;
- przewody kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i ścieki z chlorowni,
- przewody elektryczno-sterownicze: zbiorniki-budynek stacji
- przewody zasilania energetycznego i sterownicze : studnie wodociągowe - budynek stacji;

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz