Kontakt

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl
ePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

 


 

Wykaz numerów wewnętrznych

 

21 –  Sekretariat (Krzysztofa Szymańska, Emilia Zielińska)

25 – Gospodarka odpadami (Katarzyna Dziubałtowska, Aleksandra Rudzka)

52 - Kasa (Anna Klimczak)
     26 -  Podatki i Opłaty (Agnieszka Wosinek, Edyta Goszcz, Ilona Nockoska)

36 –  Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowego (Aneta Maciążek)

56 - Zastępca kierownika Referatu Finansowego (Anna Bijoch)

28 –  Ewidencja Ludności (Alicja Węgrzynowska)
      Dowody Osobiste (Agnieszka Grudzińska)

24 –  Księgowość i Płace (Danuta Goszcz, Bożena Krześlak,
      Katarzyna Bielas, Beata Mundzia)

44 –  Obsługa Rady Gminy (Cecylia Wędrak)

31 - Sekretarz (Przemysław Sepkowski)

53 - Kadry i Płace (Marta Lipowska)
          Kultura i Zdrowie (Maria Robak)
      51 - Informatyk (Rafał Darczyński)

54 - Archiwum (Agnieszka Jurek)

Referat Gospodarki Przestrzennej

32 –  Referat Gospodarki Przestrzennej (Karolina Pittner - Wąchała),
     Działalność Gospodarcza i gospodarka przestrzenna (Aneta Swarbuła)

(Oktawia Warczyńska)

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych     

33 – Zastępca kierownika (Wiesława Starosta)

37 – (Agnieszka Iwanicka, Wioletta Bołoz, Krzysztof Szczepański)

Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich

49 - Kierownik (Jóżef Maj)
Drogownictwo (Bożena Wójciak)

48 - Nieruchomości (Agata Łęczycka)
Ochrona Środowiska (Ewa Piotrowska - Robak)
Drogownictwo (Bożena Wójciak)
Nieruchomości i działalność gospodarcza (Joanna Wiktorowicz)

 

Gminny Zakład Komunalny

41 - Kierownik GZK (Edmund Król)

42 - Eksploatacja GZK (Rafał Latocha, Jakub Tkaczyk, Tomasz Basiński)

43 - Księgowość GZK (Arkadiusz Zerek, Małgorzata Nowakowska)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

47 - Kierownik GOPS i Księgowość GOPS

45 - Świadczenia Rodzinne i 500+ GOPS

46 - Pracownicy Socjalni GOPS

50 - Pracownicy Socjalni GOPS

55 - Asystent Rodziny GOPS

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

30 - Dyrektor ZEAS

29 - Księgowość ZEAS, Kadry ZEAS, Płace ZEAS

 

 


 
 Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00
 

 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200