Kontakt

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gminatomaszowmaz.pl
ePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00

 


 

Wykaz numerów wewnętrznych

 

Lp.

Nazwa

Numer wewnętrzny

1.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Kierownik – Wiesława Starosta

33

Kinga Karp,                                                                       

Wioletta Bołoz,                                                                       

Krzysztof Szczepański,                                                            

Paweł Banaszczak

37

2.

Referat Dróg i Utrzymania Mienia

Kierownik – Józef Maj

33

Joanna Wiktorowicz,                                                                                                                    Katarzyna Kuta,

Agata Osowska

49

3.

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik – Karolina Pittner-Wąchała

32

Aneta Swarbuła,                                                            

Agata Łęczycka,                                                              

Katarzyna Owsianka                                                        

4.

Referat Księgowości

Kierownik – Ilona Nockoska

56

Sylwia Bąk,                                                           

Ewa Rogaczewska,                                                          

Justyna Pawlik,

Katarzyna Łaska

24

5.

Referat Podatków i Opłat

Kierownik – Edyta Goszcz

25

26

Agnieszka Wosinek,                                                    

Anna Przypis,                                                              

Marzena Pązik, 

Monika Kondejewska                                                         

Anna Klimczak,                                                                     

Edyta Małagowska

52

6.

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik – Kamila Ciupa

48

Ewa Piotrowska-Robak,                                                        

Jadwiga Śmigiel

Anna Chojnacka

55

7.

Referat Obsługi Promocji i Kadr

Kierownik – Magdalena Czechowicz

34

Sekretariat                                                                        

Emila Zielińska,                                                                   

Krzysztofa Szymańska

21

Kadry – Katarzyna Bielas                                                       

Archiwum – Agnieszka Jurek

53

8.

Referat Organizacyjno-Prawny

Kierownik – Przemysław Sepkowski

34

Obsługa Rady – Edyta Gluźniewicz

44

Informatyk – Rafał Darczyński

51

Ewidencja Ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza

Agnieszka Grudzińska,

Katarzyna Dziubałtowska

28

Zarządzanie kryzysowe – Marta Przybysz

54

9.

Gminny Zakład Komunalny

Kierownik – Edmund Król

41

Eksploatacja GZK

42

Księgowość GZK

43

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik – Iwona Robak

Księgowa GOPS – Dorota Rospędowska

47

Pracownicy Socjalni

Pracownicy Socjalni

46

50

Świadczenia rodzinne, 500+

45

11.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Dyrektor ZEAS – Elżbieta Zielak

30

Księgowość ZEAS

29

 


 
 Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00