03 październik 2019

WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIADERNO W ROKU 2019 – ETAP VII

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Nazwa zadania:

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w miejscowości Wiaderno w roku 2019 – etap VII

 Wartość ogólna zadania:

98.397,10 zł

 Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- dotacja w wysokości  65.094,00 zł

 Opis zakresu zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectwa:

- Wiaderno wchodzącego w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

 Łączna długość podłączeń – 291,55 mb.

 a w tym:

- ilość podłączeń budynków – 27 szt.

- rura osłonowa stalowa   Ø 200 – 28,70 mb.

- rura PCVC Ø 160 – 291,55 mb,.

- studzienki rewizyjne – 28 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 27 podłączeń

Kalendarz