12 styczeń 2019

URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI NA TERENIE PARKU WE WSI WĄWAŁ

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Nazwa zadania:

Urządzenie terenów zieleni na terenie parku we wsi Wąwał

Wartość ogólna zadania:

79 563,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

dotacja  w wysokości 25 898,00 zł.

Opis zakresu projektu:

W ramach projektu planuje się urządzenie terenów zieleni (parku) w miejscowości Wąwał. Park w Wąwale  jest miejscem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym  przez mieszkańców Wąwału, służącym do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Usytuowany jest w centrum miejscowości, w pobliżu przedszkola, domu ludowego, siedziby OSP. Na terenie parku znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska, plac zabaw, stanowiąc o jego atrakcyjności głównie dla dzieci i młodzieży.

Jednak, ze względu na stan istniejących nasadzeń konieczne jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących roślinach. Część obecnego drzewostanu i krzewów wymaga usunięcia, ponieważ ich stan nie rokuje szans na prawidłowy rozwój drzew i krzewów. Roślinność parku wymaga uzupełnienia drzew i krzewy nowymi, które w przyszłości zastąpią obecny, stary drzewostan.

Projekt obejmuje:

- wycinkę krzewów i drzew – 92 szt.,

- przesadzenie krzewów ze względów zdrowotnych – 11 szt.,

- prace pielęgnacyjne na drzewach – 13 szt.

- cięcie redukacyjne krzewów - 10 szt.

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń  drzew, krzewów  

- zakup drzew liściastych - 14 szt.

- zakup krzewów liściastych - 326 szt., krzewów iglastych - 180 szt., bylin - 300 szt.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Kalendarz