Informatyzacja w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z czterema partnerskimi gminami: Lubochnią, Czerniewicami, Rokicinami i Będkowem realizuje projekt pt. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego”. Projekt ten ma na celu udostępnienie e-usług publicznych dla obywateli oraz stworzenie nowoczesnej administracji.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu informatycznego, zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (e-Urząd).

W ramach projektu we wszystkich pięciu urzędach zostaną zainstalowane następujące aplikacje:

- platforma formularzy elektronicznych, która będzie umożliwiać tworzenie, przechowywanie i wyświetlanie e-formularzy przeznaczonych dla klientów urzędu,

- platforma e-spraw, która będzie odpowiedzialna za dwukierunkową elektroniczną komunikację interesantów z urzędem.

Ponadto w ramach projektu powstaną nowoczesne portale internetowe gmin, elektroniczny system obiegu dokumentów. Projekt będzie realizowany w latach 2009 – 2010,

W ramach działań informacyjno-promocyjnych została zawieszona na budynku Gminy tablica informująca o realizacji projektu.