31 sierpień 2020

„NASZE EKOLOGICZNE PRACOWNIE”

 

 

 

  W ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Łodzi 

utworzono w Szkole Podstawowej w Wiadernie punkt dydaktyczny pn.„Bliżej natury”.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 61 878,80 zł ,

w tym dotacja WFOŚ i GW  w Łodzi 48 157,08 zł

 

     Głównym celem projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Bliżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie” było stworzenie miejsca, które zaciekawi i zainspiruje uczniów do poznawania środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróżnorodności oraz pozwoli kształtować świadomość ekologiczną i aktywną postawę dzieci i młodzieży wobec otaczającej ich przyrody. Punkt dydaktyczny posłuży do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki.

Efekty rzeczowe zadania:

  1. Elementy wyposażenia punktu dydaktycznego

- tablice dydaktyczne/plansze

- tabliczki do oznaczania roślin

- ścieżka sensoryczna

- domki dla owadów

- rumowisko skalne

- budki

- karmniki dla ptaków

- wiata wraz z wyposażeniem

- zewnętrzne kosze do segregacji odpadów

- kompostownik

- system nawadniający

- kompostownik

- sprzęt ogrodniczy

- pędy wierzby energetycznej

- sztaluga drewniana

 

  1. Nasadzenia:

- drzewa

- krzewy

- byliny

- trawy

- nasiona warzyw i ziół

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia (ziemia, torf, żwir, kora, geowłóknina)

  1. c) Pomoce dydaktyczne

             - Teczka wiedzy - Ptaki leśne

             - Teczka wiedzy - Zwierzęta leśne

             - Teczka wiedzy - Drzewa leśne

             - Teczka wiedzy - Owady

             - Dendrofon

             - Tropy zwierząt

 

  1. d) Tablica informacyjna

Kalendarz