20 grudzień 2019

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”- Etap VIII

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

 

Nazwa zadania:
„Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”- Etap  VIII
Wartość ogólna zadania:  248.421,50 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
dotacja w wysokości 158.985,00 zł

Opis zakresu zadania:
1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:
- Kolonia Zawada, Łazisko wchodzących w skład Aglomeracji Zawada
- Wiaderno, Smardzewice, Wąwał, Zaborów II, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Maz.

Łączna długość podłączeń – 1.130,81 mb.,  a w tym:
•    Aglomeracja Zawada: 31,90 mb
- ilość podłączeń budynków – 2 szt.
- rodzaj materiału: PCV O 160 – 31,90  mb.
- studzienki rewizyjne – 2 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 2 podłączeń
•    Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 1.098,91 mb
- ilość podłączeń budynków – 69 szt.
- rodzaj materiału: PCV O 160 – 1.096,91 mb, PE O 160 – 2 mb.
- studzienki rewizyjne – 80 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 69 podłączeń

Kalendarz