Koła Gospodyń Wiejskich

W Gminie Tomaszów Mazowiecki działa 14 Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach:

Ciebłowice Duże, Chorzęcin, Godaszewice, Jadwigów, Komorów, Kwiatkówka, Łagiewniki, Łazisko, Smardzewice, Świńsko, Twarda, Wąwał, Wiaderno, Zawada.  Łącznie Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy  skupiają 330 kobiet.
Koła Gospodyń Wiejskich aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym gminy i swoich małych ojczyznach.

Przewodniczy im powołana w 2007 roku Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w składzie:

Danuta Pełka – przewodnicząca

Maria Robak – zastępca przewodniczącej

pozostałe przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich są członkiniami rady.

Z ramienia Gminy opiekę nad Kołami Gospodyń sprawuje – Maria Robak inspektor ds. kultury i promocji gminy.

 

 

Galeria