Koło Gospodyń Wiejskich w Wąwale

Koło Gospodyń Wiejskich Wąwale swoją działalność rozpoczęło w styczniu 2011 roku. Zainteresowania naszych członkiń są wszechstronne.

Na systematycznych spotkaniach roboczych propagujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych, ruchu na świeżym powietrzu – wycieczki piesze i rowerowe.

Cel, jaki nam przyświeca to przede wszystkim  „Ocalenie od zapomnienia wszystkiego co było bliskie sercu naszych przodków”. Dotyczy to zarówno potraw, kontynuowania tradycji, jak i piosenek śpiewanych przez nasze babcie.

Na płaszczyźnie kulinarnej osiągnęłyśmy już niemałe sukcesy. Przyrządzany przez nas bigos staropolski otrzymał w 2011 roku III miejsce na konkursie  zorganizowanym podczas Ogólnopolskich Dożynek w Spale. Dużą popularnością cieszą się pierogi i pyzy prezentowane przy okazji uroczystości gminnych i powiatowych. Uśpione talenty artystyczne członkiń ożywiły kursy organizowane przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy
z zakresu florystyki, tkactwa czy szydełkowania.

W kilka miesięcy po założeniu KGW powstał zespół wokalny. Dziesięcioosobowa grupa kobiet po raz pierwszy z repertuarem starych piosenek wystąpiła na uroczystości z okazji Święta Wąwału. Aplauz ze strony publiczności utwierdził je w przekonaniu, że powinny kontynuować swoje zamiłowania. Od tamtej pamiętnej daty Zespół był zapraszany na uroczystości powiatowe (Sobótki, Święto Ziemniaka), jak również do ościennych gmin.

Panie aktywnie działają na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki i lokalnej społeczności.

Galeria