Koło Gospodyń Wiejskich w Godaszewicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Godaszewicach powstało w 1961 roku. Ponad trzydzieści lat było organizacją skupiającą kobiety w różnym wieku i dbającą o rozwój kulturalny wsi. W tym okresie KGW było inicjatorem wielu czynów społecznych, organizatorem kursów gotowania i pieczenia. Przy współpracy z ODR organizowane były konkursy na najładniejszy ogródek. Dzięki temu poprawiła się wówczas estetyka wsi. Po kilkunastu  latach przerwy nowe pokolenie gospodyń wróciło do dawnych tradycji. Podczas  realizacji projektu "Świetlica wiejska łączy pokolenia" utworzonego w ramach programu "Działaj lokalnie IV" zrodziła się myśl aby kontynuować działalność, jakiej wiele lat emu podjęły się nasze mamy i babcie.  W 2006 roku na zebraniu kobiet mieszkających w Godaszewicach podjęto uchwałę o reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich. Członkostwo w kole zadeklarowało wówczas 21 kobiet. Przewodniczącą została wybrana Małgorzata Kosior, która do dzisiaj pełni tą funkcję. Nasze KGW co roku reprezentuje gminę Tomaszów Maz. Na wybranych imprezach organizowanych w powiecie tomaszowskim. Były to m.in. Ostatki w Rokicinach w 2008 r., Święto Ziemniaka w Brzustowie w 2010 r., Pierzawka w Rzeczycy w 2011 r., Dożynki Prezydenckie w Spale w 2012 r. Co roku włączamy się w organizację Sobótek, które organizowane są na terenie naszej gminy. Najczęściej pieczemy ciasta, robimy pierogi. Bierzemy również udział w uroczystościach i wyjazdach organizowanych dla nas przez władze gminy (Andrzejki, wyjazdy na koncerty, wycieczki turystyczne). Praca w KGW daje wszystkim zadowolenia i satysfakcji. Daje możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, zacieśniania  współpracy nie tylko między mieszkańcami wsi, ale ale całej gminy.

Galeria