Sami Swoi

Powstał „ z potrzeby serca” w 1984r. Jego głównym celem jest kultywowanie tradycji naszego regionu oraz ocalenie od zapomnienia i przekazywanie jej młodszym pokoleniom. Swoją działalność rozpoczął pod przewodnictwem ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Pani Anny Mierzwy. Na początku Członkiniami zespołu były same Kobiety, które pełne energii i zapału zabrały się do przygotowania występu na Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych, który odbywał się w Piotrkowie Trybunalskim było to widowisko pt. „Wyzwoliny Wilczka na kosiarza”  i wtedy też okazało się, że potrzebni są mężczyźni, co dla kobiet nie stanowiło problemu i przyprowadziły do zespołu  mężczyzn. Zespół odniósł swój pierwszy sukces zdobywając na Wojewódzkim Przeglądzie IV miejsce. Sukces ten przyczynił się do tego, iż działalność artystyczna ruszyła pełną parę. Kobiety zachęcone wyróżnieniem postanowiły stworzyć następne widowisko, ale z pomysłem zrodziły się również potrzeby. Brakowało kapeli. I wówczas zespół zwrócił się o pomoc do Wójta Gminy. Pomoc taką otrzymał, zostały zakupione pierwsze stroje, oraz zatrudniona do zespołu kapela na czele z instruktorem p. Edwardem Rogowskim. Podjęto decyzję, że kolejnym widowiskiem będzie „Wesele w Twardej„ ,ale żeby wesele było z prawdziwego zdarzenia, potrzebnych było więcej mężczyzn no i oczywiście para młoda. Udało się zgromadzić całą obsadę do wesela. Na kolejnym przeglądzie wojewódzkim „Wesele okazało się strzałem w dziesiątkę. Zespół zdobył I miejsce, które kwalifikowało do uczestnictwa w I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Kielcach gdzie  z pośród 37 zespołów w grupie obrzędowej otrzymał tytuł laureata. Od tego czasu zaczęły się kolejne wyjazdy i sukcesy zespołu oraz powstały kolejne programy. Propozycje do tych programów czerpią ze skarbnicy rodzimego folkloru, z przekazu starszych pokoleń. Szczególnie bogaty  i różnorodny folklor opoczyński dominuje w takich programach  obrzędowych jak:
“ Wyzwoliny wilczka na kosiarza”
“ Wesele w Twardej”
“Dożynki u dziedzica”
“Nos świętojańska”
„ Obnoszenie wianka panieńskiego i rozpleciny”
“Obrzęd weselny – przenosiny”
''Pieśni regionu opoczyńskiego” i inne.
    Z biegiem czasu nastąpiły zmiany w kierownictwie zespołu, kierownikiem został Pan Stanisław Mierzwa.  Zapał do pracy nie opuszczał nikogo znaleźli się też ludzie, którzy służyli radą i pomocą przy tworzeniu widowisk obrzędowych. A byli to: Pan dr Jan Łuczkowski Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Pan Zdzisław Szymborski reżyser filmowy, Choreograf Pan Janusz Nachrzter oraz członkini naszego zespołu Pani Zofia Mierzwa.
    Po wielu latach pracy z prowadzenia zespołu zrezygnował instruktor Pan Edward Rogowski. W tym czasie instruktorem został na krótki czas Pan Mirosław Zieliński, którego zastąpił pracujący z zespołem do dziś  Pan Jerzy Rospędek, któremu towarzyszą Stanisław Cygan i Michał Bakalarski.  Zmieniali się również członkowie zespołu, jedni z braku czasu inni ze względów zdrowotnych odeszli z zespołu.  Z kierownictwa zrezygnował również Stanisław Mierzwa, którego zastąpiła Pani Bogumiła Wiktorowicz pełniąc tą funkcję do dnia dzisiejszego.
Lata pracy przynosiły efekty, każdy sukces przyczyniał się do wyjazdów na różnorodne Festiwale zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Gdzie zespół zajmował czołowe miejsca, a było to uczestnictwo w : 
•    Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Ludowych wielokrotnie zdobywając I miejsce.
•    Trzykrotnie zakwalifikował się na Krajowy Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach zdobywając dwukrotnie tytuł laureata i  II miejsce.
•     W Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi Polskiej Przytoczna woj. gorzowskie w roku 1986r otrzymał tytuł laureata, w 1989r. wyróżnienie Swoimi występami Zespół uświetnił:
•    Międzynarodowy Kongres Pszczelarzy.
•    Międzynarodowy Festiwal Królowej Jezior – Wałcz
•     Folkloriadę Jurajską  w Poraju otrzymując dyplom uznania
•    Na Międzynarodowym koncercie poświęconym życiu i twórczości Marii Konopnickiej otrzymał złotą odznakę im. Marii Konopnickiej
•    Zespół miał zaszczyt dwukrotnie na Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale wręczać wieniec dożynkowy Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.
•    Na Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń w Szprotawie trzykrotnie zdobył tytuł laureata.
•    Niezapomniane chwile przeżyli również członkowie zespołu podczas wyjazdu w 1998r. w ramach wymiany kulturalnej do Kostromy w Związku Radzieckim gdzie spędzili 10 dni.
•    Był uczestnikiem Europejskiego Festiwalu Folklorystycznego PILICA
•    Festiwalu Kolęd ku czci  bpa. Jana Chrapka zdobywając wyróżnieni
•    Kolejnym sukcesem było trzykrotne  zdobycie głównej nagrody ZŁOTEGO JELONKA  na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie.
•    Na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej Nasze Dziedzictwo w Kamieniu Pomorskim  w 2006r. zdobył I miejsce
•    Na Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych w Międzyzdrojach w 2006 r. zdobył wyróżnienie a w roku 2007r. II miejsce.
•    Dwukrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „ TĘCZA POLSKA” w Polanicy Zdrój otrzymując w 2006r. wyróżnienie
•    Uczestnictwo w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych  EURO – FOLKLOR 2008 w Zebrzydowicach  przyniosło zaszczytne II miejsce
•    Na XXIX Międzynarodowym  Festiwalu Wielu Kultur w Pyrzycach ( w grupie zespołów dorosłych zespół zdobył  wyróżnienie , kapela I nagrodę)
•    Grand Prix na Ogólnopolskich Spotkaniach Artystycznych w Międzyzdrojach w 2009 r.
•    I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloriada Jurajska w Poraju
•    I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów „Nasza Tradycja”
•    Grand Prix na Regionalnym Przeglądzie „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim w 2012 roku
•    Ponadto zespół został odznaczony odznaką za zasługi dla województwa piotrkowskiego,
•    Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.
•    Za 25 lat pracy Zespół został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Kierownik zespołu – Bogumiła Wiktorowicz
Zespołowi przygrywa trzyosobowa kapela w składzie:
Jerzy Rospędek – akordeon
Michał Bakalarski – bęben
Sebastian Kręcisz - skrzypce

Galeria