Mali Smardzewianie

Powstał wiosną 2007 roku z inicjatywy Panów: Jana Mękarskiego, Henryka Wojtaszka i Pani Heleny Plichty.
W celu nauki tańca, pieśni  i obrzędów ludowych do zespołu zapisało się 27 dzieci ze Smardzewic i okolicznych miejscowości. Obecnie działa pod patronatem Gminy Tomaszów Mazowiecki. Stroną muzyczną zespołu  do 2012 roku zajmował się  Pan Edward Rogowski zaś od 2012 roku p. Krzysztof  Turała  natomiast choreografią i nauką tańca - Pan Jacek Lewandowski, opiekunami zespołu są Panie: Helena Plichta i Barbara Grad. Zespół „Mali Smardzewianie” wziął udział w szeregu uroczystości, konkursów i przeglądów na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, na których zajmował czołowe miejsca.
Należy tu wymienić miedzy innymi:
     - II miejsce, na III Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi w kwietniu 2010r.,
     - I miejsce na XXIII Przeglądzie Kapel i Stylizowanych Zespołów Ludowych im. Jana Derlety w Szydłowcu  w  2010r.
    - III miejsce na XXIV Przeglądzie Kapel i Stylizowanych Zespołów Ludowych im. Jana Derlety   w Szydłowcu  w 2011r.                                                                                                                     
    - II miejsce na III Międzynarodowy Przegląd "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli  w 2012 roku.
Zespół reprezentował Gminę Tomaszów Mazowiecki  i Powiat Tomaszowski na Dożynkach Prezydenckich w Spale, w 2009r., 2010r. i 2011r., bierze corocznie udział w  „Sobótkach” oraz w imprezach organizowanych przez Powiat Tomaszowski np. w V Powiatowym Spotkaniu Noworocznym  w 2009 r., reprezentował wielokrotnie Gminę  Tomaszów Mazowiecki, oraz Powiat Tomaszowski na  Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, swoimi występami zawsze wzbudzał aplauz publiczności.                                                                                                                       

Zespół ma w swoim repertuarze wiele przyśpiewek, piosenek i tańców z regionu opoczyńskiego. W ramach kultywowania tradycji ludowych w Smardzewicach w Poniedziałek Wielkanocny  członkowie zespołu  chodzą „po dyngusie” z kogutkiem i z gaikiem. Śpiewem pozdrawiają gospodarzy, polewają wodą, w zamian za to otrzymują  „dyngus” inaczej mówiąc (datek).

Zakończył działalność jesienią 2017 roku.

Galeria