Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej

Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej powstało w 1950 roku z inicjatywy pana Henryka Lalka ówczesnego młynarza oraz pani Mastalarskiej. W swojej 67- letniej kadencji kołem zarządzały następujące przewodniczące: Stanisława Dąbrowska, Stanisława Jończyk, Maria Gielec, Anna Mierzwa, Maria Robak. Od roku 2007 funkcję przewodniczącej Koła sprawuje Marianna Mierzwa. Członkinie Koła Gospodyń  aktywnie włączają się we wszystkie działania na rzecz integracji mieszkańców wsi Twarda oraz mieszkańców gminy i powiatu, podtrzymywanie kultury i tradycji ludowych oraz promocji na zewnątrz. Panie uczestniczą w konkursach o zasięgu powiatowym takich jak: „Darcie Pierza”, „Kiszenie Kapusty”, „Konkurs Pali i Pisanek Wielkanocnych”,” Konkurs Potraw Regionalnych”, „Miodobranie”, „Festiwal Masła”, „Święto Ziemniaka”. Wielokrotnie wystawiały stoisko potraw regionalnych na „Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale”. Reprezentowały Gminę Tomaszów Mazowiecki na wojewódzkim przeglądzie potraw „Smaki Ziemi Łódzkiej” oraz na dożynkach wojewódzkiej. Ich działalność jest zauważalna także w gminie. Aktywnie włączają się w przygotowania uroczystości gminnych takich jak „Sobótki”, „Gminny Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa”. W swojej miejscowości organizują spotkania opłatkowe, dzień kobiet, ostatki. Przygotowują potrawy na odbywający się corocznie w Twardej „Festyn Kultury i Tradycji” oraz każdego roku wiją wieniec dożynkowy na Dożynki Parafialne. Tradycją jest, że mieszkanki wsi w strojach regionalnych uczestniczą w odpustach parafialnych i procesjach. Organizują wyjazdy do kina, na wycieczki krajoznawcze. Uczestniczą również w programach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy takich jak program 50 plus, czy robótki ręczne. Swoimi pasjami i umiejętnościami z wielką radością dzielą się z innymi.  Zawsze można liczyć na ich bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.