Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkówce, Łagiewnikach, Świńsku

Koła Gospodyń Wiejskich we wsiach Kwiatkówka, Łagiewniki  i Świńsko działały już w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. W tym czasie organizowały zabawy taneczne, Dzień Kobiet, bale sylwestrowe.

 W 1987 roku w połączeniu z Dożynkami odbyło się wielkie otwarcie Domu Ludowego w Kwiatkówce. Mając możliwości lokalowe, organizowane były różne imprezy okolicznościowe i taneczne. Z inicjatywy ODR odbywały się kursy gotowania, pieczenia i dekoracji potraw. Udział w konkursach powiatowych zaczęliśmy od Święta ziemniaka w Brzustowie Gmina Inowłódz. Od tej pory zgodnie z prowadzonym grafikiem przez Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim bierzemy systematyczny udział w Konkursach Powiatowych.

Możemy poszczycić się: I miejscem w konkursie Potraw Regionalnych w Czerniewicach, Gdzie nagrodę otrzymaliśmy za pyzy ziemniaczane ze skwarkami i kapuśniak oraz oryginalną nalewkę.

Zdobyliśmy również I miejsce w konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych w Będkowie, za pisankę tradycyjną.

 W 2012 r. uczestniczyliśmy w kursie haftu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Wszystkie uczestniczki z ogromnym zaangażowaniem pracowały nad serwetami, bieżnikami oraz ozdabiały stroje ludowe haftem.

 Aby oderwać się od codzienności, organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc oraz czynnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej oraz gminy.

Galeria