DZPiT Sami Swoi

Powstał w 2009 roku z inicjatywy p. Bogumiły Wiktorowicz. Reprezentuje gminę Tomaszów Mazowiecki. W skład zespołu wchodzi 17-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Głównym celem zespołu jest kultywowanie tradycji. Zespół występował  m.in. na: Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, „Sobótkach”, Powiatowym Przeglądzie Zespołów „Nasza Tradycja”, Pikniku Funduszy Europejskich w Łodzi, w Dożynkach Prezydenckich w Spale, na otwarciu sezonu Morsów, spotkaniu jasełkowym w Twardej.  Ma na swoim koncie wiele wyróżnień:
•    Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego "Tacy Patroni zobowiązują"
•    III miejsce w Poraju na III Ogólnopolskim  Przeglądzie  Zespołów Folklorystycznych Folkloriada Jurajska

Kierownik zespołu - Aneta Biazik
Choreograf - Monika Saktura
Muzyk - Zygmunt Nowakowski

Zakończył działalność 31 maja 2014 roku.

Galeria