05 luty 2019

WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – V ETAP

 

Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – V etap

 Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:

- Godaszewice, Łagiewniki, Jadwigów Kol. Zawada, wchodzących w skład Aglomeracji Zawada

- Komorów, Smardzewice, Zaborów I i Zaborów II, Wąwał, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

 Łączna długość podłączeń – 1.350,58 mb.

 a w tym:

  • Aglomeracja Zawada: 330,40 mb

- ilość podłączeń budynków – 15 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 330,40  mb.

- studzienki rewizyjne – 14 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 26 podłączeń

  • Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 1020,18 mb

- ilość podłączeń budynków – 85 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 996,48 mb, PE Ø 160 –m 13,20 mb, kamionka Ø 150 – 10,50 mb.

- studzienki rewizyjne – 111 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 85 podłączeń

www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz