05 grudzień 2014

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2014

Wartość ogólna zadania – 38.461.92 zł
Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 38.077. zł


Zadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi.

Kalendarz