11 wrzesień 2014

MONTAŻ POMPY CIEPŁA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU STRAŻNICY OSP I DOMU LUDOWYM W ŁAZISKU

Zadanie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakres projektu:
Lokalizacja – miejscowość Łazisko, działka o nr ewid. 137, gmina Tomaszów Mazowiecki
I budynek – nowobudowany – budynek Strażnicy OSP o pow. użyt. 92,85m2
II budynek – istniejący – budynek Domu Ludowego o pow. użyt. 229,70m2 
Na przedmiotowej działce realizowana jest  budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą typu m.in. budowa kotłowni z odnawialnym źródłem ciepła w budynku strażnicy oraz zewnętrzna i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku strażnicy i Domu Ludowego wraz z instalacją wodną.
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie pompa ciepła powietrzna typu powietrze-ciecz o mocy Q=23,00kW, wspomagana kotłem elektrycznym  o mocy min Q=8,00 kW. Do budynku Domu Ludowego woda gorąca o temperaturze 50/40o będzie przesyłana rurociągiem ciepłowniczym preizolowanym systemu heatPEX o średnicy nominalnej  (2xDn 50) z pomieszczenia technicznego pompy ciepła w obiekcie strażnicy. Montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła przewiduje się na zewnętrznej ścianie budynku strażnicy. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania typu: podłogowa, grzejniki stalowe płytowe, konwektory wentylatorowe podsufitowe.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz