Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zawadzie

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zawadzie

Gmina Tomaszów Mazowiecki zrealizowała zadanie inwestycyjne współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zawadzie”.

Celem zrealizowanego projektu było podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży gminy, oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wybudowana infrastruktura sportowa stworzyła warunki do przeprowadzenia odpowiednich procesów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z uprawianiem sportu wyczynowego-profesjonalnego, ułatwiła dostęp do odpowiedniej jakości obiektów sportowych oraz zwiększyła liczbę i znacząco podniosła jakość obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Zrealizowana inwestycja umożliwia propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwala na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu. Boisko wielofunkcyjne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu boisk oraz brak barier architektonicznych.

W dniu 28.07.2010 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z wykonawcą inwestycji, z firmą MORIS-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach zadanie spółka wykonała następujące roboty budowlane:

  1. budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o pow. 1360,48 m2 tj. 44x30,92 m o sztucznej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem
  2. budowa bieżni szer. 4 m o nawierzchni ceglastej o pow. 920,20 m2
  3. budowa skoczni w dal o pow. 24 m2 (4x6 m)
  4. wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 171,20 m2
  5. wykonanie terenów zielonych – trawników o pow. 350 m2

W dniu 10.05.2011 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość zadania wyniosła 622.359,22 zł, natomiast wartość dofinansowania 200.000.00 zł, co stanowi 32,1% całkowitej wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego oraz 42,5% podstawy wyliczenia wysokości dofinansowania.

Galeria