08 styczeń 2015

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Niebrów, Łazisko, Łagiewniki w Aglomeracji Zawada – Etap II

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zakres zadania:

A) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o długości całkowitej 7.604,30 mb, a w tym:
-  Ø 150  L=1.332,90 m,
-  Ø 200  L=4.729,10 m,
-  Ø 225 L=355,50 m,
-  Ø 250  L=1.186,80 m,   
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 o długości całkowitej 3.832,5 mb, a w tym:
-   Ø 63   L=3,00 m,
-   Ø 110 L=3.829,50 m,

B) Budowa i kompletne wyposażenie czterech tłoczni ścieków (TM9, TM10, TM11, TM12) oraz wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektrycznej.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz