53.jpg Trwa budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice W miejscowości Smardzewice trwają intensywne prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice... więcej > Schowek011.jpg 16 lipiec 2020 Trwa budowa ścieżki rowerowej Smardzewice, Twarda i Tresta Inwestycja pn.:” Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta” realizowana jest w ramach projektu pn.: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata... więcej > DSC02043.jpg 13 maj 2020 Trwają intensywne prace nad Pilicą w Smardzewicach Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje wraz z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim... więcej > 20200408_123723.jpg 20 kwiecień 2020 Tereny rekreacyjne nad Pilicą Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje duży projekt turystyczny pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim" w skład którego wchodzi m.in. zadanie pn. „Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Smardzewice”. W ramach tego zadania powstaje teren rekreacyjny w Smardzewicach, usytuowany nad Rzeką Pilicą, w miejscu zwanym potocznie „... więcej > DSC07621.jpg Podpisano kolejne umowy na realizację projektu turystycznego nad Pilicą Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje wraz z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim projekt pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał... więcej > 20181210_150430.jpg 09 styczeń 2019 Budowa świetlicy w Twardej zakończona W Twardej zakończyła się duża inwestycja polegająca na rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej... więcej > DSC01433.jpg 01 październik 2018 Przedszkole w Twardej gotowe na pierwsze zajęcia dla przedszkolaków W Twardej nadal trwają prace budowlane przy obiekcie użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Zakończona została jedynie część prac dotycząca pomieszczeń przedszkola. Zmieniono częściowo układ sal lekcyjnych, tak aby każda z sal miała swój własny sanitariat. Ponadto wykonano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W dwóch salach lekcyjnych zamontowano dodatkowe okna, aby docierało więcej światła dziennego. Wszystkie... więcej > DSC01200.JPG 20 lipiec 2018 Edukacja leśna w Treście W Treście w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” powstał park edukacyjno-rekreacyjny - „edukacja leśna”. Wykonawcą tego zadania był tomaszowski Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka. Wybudowane zostały ścieżki spacerowe, teren wyposażono w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i mł... więcej > logo-kajaki.jpg 12 luty 2018 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój turystyki kajakowej w naszym powiecie W dniu 02.02.2018 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” realizowanego z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim... więcej > 20171215_140736.jpg 04 styczeń 2018 Środki unijne na turystykę W dniu 15 grudnia 2017 r. w Hotelu Molo odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i gospodarką rolną, jak również organizacji pozarządowych związanych z obszarem zlewni Pilicy. Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedowane wnioski do dofinansowania dotyczące obszaru zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego... więcej >