logo-kajaki.jpg 12 luty 2018 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój turystyki kajakowej w naszym powiecie W dniu 02.02.2018 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” realizowanego z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim... więcej > 20171215_140736.jpg 04 styczeń 2018 Środki unijne na turystykę W dniu 15 grudnia 2017 r. w Hotelu Molo odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i gospodarką rolną, jak również organizacji pozarządowych związanych z obszarem zlewni Pilicy. Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedowane wnioski do dofinansowania dotyczące obszaru zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego... więcej > logo-kajaki.jpg 14 grudzień 2017 Dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój turystyki kajakowej w naszym powiecie Gmina Tomaszów Mazowiecki, jako Lider Projektu wraz z Partnerami - Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz oraz Powiatem Tomaszowskim, pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Pilicy, a tym samym stworzenie atrakcyjnego szlaku kajakowego. Wartość całego Projektu opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, z czego ponad 7 mln to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach... więcej >