14 sierpień 2020

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów II etap

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów - II etap w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada”  realizowana
jest  w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wsparcie gospodarki ściekowej.

W 2018 roku I etap budowy kanalizacji sanitarnej wykonała firma Binstal s.c
z Tomaszowa Mazowieckiego, która w ramach zadania wybudowała ok. 1,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ok 1,6 km sieci kanalizacji tłocznej oraz 2 kompletnie wyposażone tłocznie ścieków.

Wykonawcą II etapu budowy kanalizacji w Jadwigowie na kwotę 1 641 164,40 zł
jest  konsorcjum firm: Lider - STRADA s.c. z Piotrkowa Trybunalskiego i Partner - Usługowy Zakład Hydrauliczny z Radomia. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogółem wyniesie 520 tys. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji grawitacyjnej na długości ok 1,89 km, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na długości ponad 1,6 km oraz 2 nowe tłocznie ścieków.
Na odcinku objętym robotami możliwość podłączenia się do kanalizacji uzyska 73 gospodarstw domowych.

Na terenie budowy trwają roboty  przygotowawcze i montażowe niezbędne
 do wykonania kanalizacji. Termin realizacji  zadania to połowa listopada 2020 roku.

            Mieszkańców zachęcamy do przyłączenia się do sieci kanalizacji ze względu
na zmniejszenie zanieczyszczenia ściekami środowiska naturalnego, w szczególności płytko zalegających wód podziemnych oraz cieków powierzchniowych.

Galeria

Kalendarz