11 styczeń 2016

WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zakres zadania:
1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:
- Chorzęcin, Godaszewice, Niebrów, Zawada, wchodzących w skład Aglomeracji Zawada

- Komorów, Wąwał, Zaborów I i Zaborów II, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.
Łączna długość podłączeń – 6.326,71 mb.

a w tym:
•    Aglomeracja Zawada: 1.228,02 mb
- ilość podłączeń budynków – 100 szt.
- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 1.228,02 mb
- studzienki rewizyjne – 112 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 100 podłączeń

•    Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki:
5.098,69 mb
- ilość podłączeń budynków – 321 szt.
- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 4.298,91 mb, PE Ø 160 – 344,96 mb, kamionka Ø 150 – 454,82 mb.
- studzienki rewizyjne – 498 szt. oraz adaptacja szamba – 44 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 321 podłączeń

Kalendarz