20 grudzień 2017

WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – IV ETAP

 

Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap

 Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:

- Chorzęcin, Godaszewice, Niebrów, Zawada, Łazisko, Łagiewniki, wchodzących w skład Aglomeracji Zawada

 

- Smardzewice, Komorów, Wąwał, Zaborów I i Zaborów II, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.

Łączna długość podłączeń – 6.326,71 mb.

 

a w tym:

  • Aglomeracja Zawada: 489,70 mb

- ilość podłączeń budynków – 26 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 –  489,70 mb.

- studzienki rewizyjne – 37 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 26 podłączeń

 

  • Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 1.046,43 mb

- ilość podłączeń budynków – 54 szt.

- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 934,15 mb, PE Ø 160 – 53,20 mb, kamionka Ø 150 – 59,08 mb.

- studzienki rewizyjne – 89 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 54 podłączeń

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

Kalendarz