Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Smardzewice, Kwiatkówka, Cekanów oraz Wąwał

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała kolejne środki unijne

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki jesienią ubiegłego roku złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację  projektu pn.:

 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Smardzewice, Kwiatkówka, Cekanów oraz Wąwał w gminie Tomaszów Mazowiecki

 

Złożony przez nas wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany na listę rankingową wybranych projektów do dofinansowania ze środków unijnych.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Wartość całkowita projektu wynosi – 2 042 993,12 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą – 1 083 856,81 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRR wynosi – 839 869,80 PLN

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego