23 lipiec 2015

URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELONYCH W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SMARDZEWICE

Urządzenie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum miejscowości Smardzewice


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zakres zadania:
1.    Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów i bylin
2.    Zakup i dokonanie nasadzeń krzewów i bylin
3.    Prace zabezpieczające przy istniejących drzewach
4.    Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci)

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz