10 grudzień 2014

WYKONANIE PODŁąCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zakres zadania:
1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2) Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectw:
- Chorzęcin, Godaszewice, Niebrów, Zawada, wchodzących w skład Aglomeracji Zawada

- Komorów, Wąwał, Zaborów I i Zaborów II, wchodzących w skład Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki.
Łączna długość podłączeń – 5366,11mb.

a w tym:
•    Aglomeracja Zawada: 1739,41mb
- ilość podłączeń budynków – 110 szt.
- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 1694,41mb, PE Ø 63 – 45 mb.
- studzienki rewizyjne – 135 szt.
- pompownia przydomowa – 1 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 110 podłączeń

•    Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 3626,70 mb
- ilość podłączeń budynków – 253 szt.
- rodzaj materiału: PCV Ø 160 – 2949,40mb, PE Ø 160 – 289,60mb, kamionka Ø 150 – 387,70 mb.
- studzienki rewizyjne – 349 szt. oraz adaptacja szamba – 60 szt.
- inwentaryzacja powykonawcza – dla 253 podłączeń

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz