26 wrzesień 2016

WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI - III Etap

Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki -  III Etap

 Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:

1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Łączna długość podłączeń  1559,74mb.

w tym:

- Aglomeracja Zawada: 95,50 mb

- Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 1464,24 mb.

Rodzaj materiału przewidzianego do wbudowania:  PVC fi 160, PE fi160, rura kamionkowa, studzienki rewizyjne, oraz adaptacja szamba

Podłączonych do kanalizacji zostanie – 125 budynki mieszkalne użytkowane przez mieszkańców w dniu złożenia wniosków.

Wybudowane podłączenia kanalizacyjne zostaną włączone do sieci kanalizacji sanitarnej, którą obsługuję następujące oczyszczalnie:

- Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki – oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim ul. Henrykowska 2/4 – Miejscowości: Komorów, Wąwał, Zaborów I, Zaborów II, Smardzewice

- Aglomeracja Zawada – oczyszczalnia ścieków w Zawadzie -  Miejscowości; Godaszewice, Chorzęcin, Niebrów, Łagiewniki, Łazisko.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz