01 grudzień 2015

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wartość ogólna zadania – 44.678.42 zł
Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 44.231.00zł

Zadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi.

Kalendarz