24 wrzesień 2014

Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada

Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

Całkowity koszt realizacji inwestycji - 7.363.085,90 zł

Umowa pożycki/dotacji Nr 209/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r.

Pożyczka w wysokości do 1.256.602 zł

Dotacja w wysokości do 1.256.602 zł

Okres realizacji - do 31.07.2014 r.

Zakres rzeczowy:

- oczyszczalnia ścieków (reaktor o przepustowości 190 m3/dobę)

- kanały grawitacyjne o długości 10.410,50 mb,

- kanały tłoczne o długości 3.574,50 mb,

- przepopmpownie ścieków - 8 szt.

Kalendarz