DSC00580-2.jpg Rozpoczynamy prace projektowe na zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach W dniu 1 sierpnia 2019 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisały umowy z Projektantem na zaprojektowanie obiektów turystycznych i ciągu drogowego nad Zalewem Sulejowskim oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie zaprojektowanych robót... więcej > 20171215_140736.jpg 04 styczeń 2018 Środki unijne na turystykę W dniu 15 grudnia 2017 r. w Hotelu Molo odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, instytucji związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i gospodarką rolną, jak również organizacji pozarządowych związanych z obszarem zlewni Pilicy. Spotkanie miało na celu m.in. przedstawienie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedowane wnioski do dofinansowania dotyczące obszaru zlewni Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego... więcej > logotyp-termo-nagl21.jpg 10 październik 2017 Rekreacyjnie nad Zalewem Sulejowskim Gmina Tomaszów Mazowiecki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wspólnie realizują inwestycję pn. Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W sumie obaj partnerzy otrzymali dofinansowanie w kwocie 4.709.000,00 zł, z... więcej > logotyp-termo-nagl2.jpg 17 luty 2017 Zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice. Cel projektu: Celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy. Dofinansowanie projektu... więcej > logotyp-termo-nagl2.jpg 16 luty 2017 Umowa o dofinansowanie projektu W dniu 30 listopada 2016 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki, w imieniu i na rzecz Lidera Projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki i Partnera Projektu - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała z Województwem Łódzkim umowę Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0011/16-00 o dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 7.187.310,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.709.000,00 zł, a w tym dla Gminy Tomaszów Mazowiecki – 3.485.425,00 zł, dla... więcej >