17 luty 2017

Zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

Cel projektu:   

Celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Dofinansowanie projektu z UE:  

4.709.000,00 zł

Beneficjent: 

Gmina Tomaszów Mazowiecki – Lider Projektu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Partner Projektu

Kalendarz