12 styczeń 2019

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W WIADERNIE W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Wartość ogólna zadania:

255 062,60 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- dotacja w wysokości  48 456,00 zł

- pożyczka w wysokości 32 303,00 zł 

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z montażem instalacji oze (instalacja fotowoltaiczna) w budynku strażnicy OSP w Wiadernie. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność  po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu. Budynek został wybudowany w starej, tzw. „oszczędnościowej” technologii bez zastosowania rozwiązań termomodernizacyjnych. Ściany, stropy oraz stolarka jest nieszczelna, brak ogrzewania całego budynku.

W ramach projektu zostaną wdrożone rozwiązania technologiczne, ograniczające emisje zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez:

- docieplenie przegród (ścian, stropów, posadzek),

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w tym bramy garażowej),

- modernizację oświetlenia.

Ponadto zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną głownie na potrzeby ogrzewania obiektu (ogrzewanie elektryczne: grzejniki akumulacyjne i konwektorowe).

Wdrożone w ramach zadania rozwiązania technologiczne przyczynią się do:

- ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- ograniczenia kosztów bieżących utrzymania budynku,

- wzrostu świadomości społeczeństwa, co do konieczności podejmowania działań przyczyniających się do ochrony środowiska oraz do ograniczenia zapotrzebowania na energię.

- podniesienia komfortu korzystania z obiektu przez jego użytkowników. 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Kalendarz