29 październik 2014

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA

W ramach konkursu pn. „Moja wymarzona Ekopracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię  przyrodniczą.

Całkowity koszt projektu wyniósł 43.648,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 30.390,00zł.

Głównym celem Projektu Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Zespole Szkół w Wiadernie jest zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej, poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wnętrze pracowni zostało odnowione. Pomalowano pomieszczenie, wymieniono stolarkę drzwiową i ościeżnicę, zamontowano fototapetę.

Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Zespole Szkół w Wiadernie:

  1. a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

- mikroskopy biologiczne, preparaty mikroskopowe, szkiełka nakrywkowe
- lornetki z zoomem, lupy, kompasy
- zestaw do badania wody, gleby i powietrza

- symulator edukacyjny – obieg wody w przyrodzie
- model demonstracyjny dotyczący energii odnawialnej

- hydrocar - jeżdżący model z napędem wodorowym

- model turbiny wodnej
- mapy, plansze edukacyjne
- atlasy ilustrowane i przewodniki przyrodnicze

- środki multimedialne – rozpoznawanie głosów ptaków i zwierząt

b) sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny:

- tablica interaktywna z projektorem multimedialnym
- notebook
- głośniki komputerowe

- aparat fotograficzny

 

  1. c) wyposażenie pracowni:

- ławki i krzesła uczniowskie
- szafy i regał

- stół demonstracyjny składany

- biurko i krzesło nauczyciela
- stojak do wieszania map

- wózek na mapy

 

  1. d) rośliny doniczkowe

Kalendarz