28 październik 2016

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI, ZADANIA W RAMACH KONKURSU EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „NASZA EKO - PRACOWNIA” 2016 R.

      W ramach konkursu pn. „Nasza Eko - pracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię biologiczną.

      Całkowity koszt projektu wyniósł 27.809,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi – 22.209,00zł.

     Głównym celem Projektu Utworzenie pracowni biologicznej w Gimnazjum  w Wiadernie jest zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni biologicznej, poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

      Wnętrze pracowni zostało odnowione. Pomalowano pomieszczenie, zamontowano fototapetę.

      Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania Utworzenie pracowni biologicznej w Gimnazjum w Wiadernie:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

- mikroskopy biologiczne, preparaty mikroskopowe
- zestaw do badania wody, gleby i powietrza

- biodegradacja  
- model demonstracyjny dotyczący energii odnawialnej

- bio - energia – działający model

- edukacyjna żaba fotowoltaiczna
- stacja pogody

- mapy, plansze edukacyjne, programy interaktywn

b) sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny

- tablica multimedialna z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem

c) wyposażenie pracowni:

- stoliki i krzesła uczniowskie
- biurko i krzesło nauczyciela

- stół demonstracyjny składany

- gabloty

- szafa i regał

- fototapeta

- kwietniki wiszące

- tablica pojedyncza biała
- stojak na plansze

- doniczki

- tabliczki informacyjne

 d) rośliny doniczkowe

e) tabliczki/etykiety do oznaczania roślin

f) prace remontowe

 - pomalowanie ekopracowni

- zainstalowanie tablicy multimedialnej wraz z projektorem krótkoogniskowym  i uchwytem

Kalendarz