05 grudzień 2014 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2014Wartość ogólna zadania – 38.461.92 złDotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 38.077. złZadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi... więcej > 29 październik 2014 MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA W ramach konkursu pn. „Moja wymarzona Ekopracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię  przyrodniczą. Całkowity koszt projektu wyniósł 43.648,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 30.390,00zł. Głównym celem Projektu „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Zespole Szkół w Wiadernie” jest zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni... więcej > 23 październik 2014 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOLSZEWICE MAŁE, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Budowa wodociągu w miejscowości Swolszewice Małe ul. Stara Wieś oraz ul. Mostowa, wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia i rozwoju turystycznego.Zakres rzeczowy zadania:Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC SDR17 PN10  o długości całkowitej 4.396,7 mb, a w tym:- sieć wodociągowa o średnicy PE... więcej > 24 wrzesień 2014 Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Gmina Tomaszów Mazowiecki. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.wfosigw.lodz.pl Całkowity koszt realizacji inwestycji - 7.363.085,90 zł Umowa pożycki/dotacji Nr 209/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r. Pożyczka w wysokości do 1.256.602 zł Dotacja... więcej > 11 wrzesień 2014 MONTAŻ POMPY CIEPŁA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU STRAŻNICY OSP I DOMU LUDOWYM W ŁAZISKU Zadanie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres projektu:Lokalizacja – miejscowość Łazisko, działka o nr ewid. 137, gmina Tomaszów MazowieckiI budynek – nowobudowany – budynek Strażnicy OSP o pow. użyt. 92,85m2 II budynek – istniejący – budynek Domu Ludowego o pow. użyt. 229,70m2  Na przedmiotowej działce realizowana jest  budowa budynku strażnicy... więcej >