05 luty 2019 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – VI ETAP Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 05 luty 2019 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – V ETAP Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego... więcej > 12 styczeń 2019 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W WIADERNIE W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z montażem instalacji oze (instalacja fotowoltaiczna) w budynku strażnicy OSP w Wiadernie. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu. Budynek został wybudowany w starej, tzw. „oszczędnościowej” technologii bez zastosowania rozwiązań termomodernizacyjnych. Ściany,... więcej > 12 styczeń 2019 URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI NA TERENIE PARKU WE WSI WĄWAŁ W ramach projektu planuje się urządzenie terenów zieleni (parku) w miejscowości Wąwał. Park w Wąwale jest miejscem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Wąwału, służącym do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Usytuowany jest w centrum miejscowości, w pobliżu przedszkola, domu ludowego, siedziby OSP. Na terenie parku znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne: boiska, plac zabaw, stanowiąc o jego atrakcyjności głównie dla dzieci i mł... więcej > 18 styczeń 2018 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I Zadanie jest dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 2.500.000,00 z... więcej > 20 grudzień 2017 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI – IV ETAP Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi... więcej > 28 październik 2016 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI, ZADANIA W RAMACH KONKURSU EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „NASZA EKO - PRACOWNIA” 2016 R. W ramach konkursu pn. „Nasza Eko - pracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię biologiczną. Całkowity koszt projektu wyniósł 27.809,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 22.209,00z... więcej > 26 wrzesień 2016 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI - III Etap Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki - III Etap... więcej > 11 styczeń 2016 WYKONANIE PODŁACZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i... więcej > 01 grudzień 2015 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Wartość ogólna zadania – 44.678.42 złDotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 44.231.00złZadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi... więcej >