26 listopad 2015 ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMARDZEWICACH Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi GW/P/2015 w formie pożyczkiRozbudowa stacji wodociągowej w Smardzewicachrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodoci... więcej > 23 lipiec 2015 URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELONYCH W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SMARDZEWICE Urządzenie ogólnodostępnych terenów zielonych w centrum miejscowości Smardzewice Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1.    Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów i bylin2.    Zakup i dokonanie nasadzeń krzewów i bylin3.    Prace zabezpieczające przy istniejących drzewach4.    Montaż małej... więcej > 08 styczeń 2015 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Niebrów, Łazisko, Łagiewniki w Aglomeracji Zawada – Etap IIZadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:A) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o długości całkowitej 7.604,30 mb, a w tym:-  Ø 150  L=1.332,90 m,-  Ø 200  L=4.729,10 m,-  Ø 225 L=355,50 m,-&... więcej > 10 grudzień 2014 WYKONANIE PODŁąCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Wykonanie podłączeń  do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów MazowieckiZadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziZakres zadania:1) Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w Aglomeracji Zawada i... więcej > 05 grudzień 2014 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2014Wartość ogólna zadania – 38.461.92 złDotacja z WFOŚ i GW w Łodzi – 38.077. złZadanie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Łodzi... więcej > 29 październik 2014 MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA W ramach konkursu pn. „Moja wymarzona Ekopracownia” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi wyremontowano i doposażono pracownię  przyrodniczą. Całkowity koszt projektu wyniósł 43.648,00 zł , w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 30.390,00zł. Głównym celem Projektu „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Zespole Szkół w Wiadernie” jest zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni... więcej > 23 październik 2014 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOLSZEWICE MAŁE, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Budowa wodociągu w miejscowości Swolszewice Małe ul. Stara Wieś oraz ul. Mostowa, wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia i rozwoju turystycznego.Zakres rzeczowy zadania:Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC SDR17 PN10  o długości całkowitej 4.396,7 mb, a w tym:- sieć wodociągowa o średnicy PE... więcej > 24 wrzesień 2014 Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Zawada oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzęcin, Godaszewice, Zawada, Gmina Tomaszów Mazowiecki. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.wfosigw.lodz.pl Całkowity koszt realizacji inwestycji - 7.363.085,90 zł Umowa pożycki/dotacji Nr 209/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r. Pożyczka w wysokości do 1.256.602 zł Dotacja... więcej > 11 wrzesień 2014 MONTAŻ POMPY CIEPŁA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU STRAŻNICY OSP I DOMU LUDOWYM W ŁAZISKU Zadanie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres projektu:Lokalizacja – miejscowość Łazisko, działka o nr ewid. 137, gmina Tomaszów MazowieckiI budynek – nowobudowany – budynek Strażnicy OSP o pow. użyt. 92,85m2 II budynek – istniejący – budynek Domu Ludowego o pow. użyt. 229,70m2  Na przedmiotowej działce realizowana jest  budowa budynku strażnicy... więcej >